Ana Sayfa Teknoloji Gündem Siyaset Ekonomi Asayiş Eğitim-Bilim Kültür-Sanat Sağlık-Yaşam Dünya Spor Yerel Haberler
Diyarbakır'da deprem
Diyarbakır'da deprem
Cumhurbaşkanlığı kabinesi Resmi Gazete’de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi Resmi Gazete’de yayımlandı
Bakan Soylu: “Bu kutlu göreve getirilen Bakan Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum”
Bakan Soylu: “Bu kutlu göreve getirilen Bakan Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum”
Bakan Koca: “Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür”
Bakan Koca: “Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür”
Düzensiz göçle mücadele
Düzensiz göçle mücadele
HABERLER>EKONOMİ
26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:03

Piyasadan haberler

HUBVC… 01.12.2022 tarihli KAP açıklamamızda Şirket ortağı MV Holding A.Ş.'den 300.000 TL tutarında borç alındığı belirtilmişti. Söz konusu tutar sermaye artırımının ticaret sicili nezdinde tescil edilmesinden sonra 23.12.2022 tarihi itibariyle MV Holding A.Ş.'ye iade edilmiştir.

Piyasadan haberler

RUBNS.. Şirketin devam eden yatırımları arasında yer alan Ataköy Prestij Konakları projesinde 3+1 tipindeki bir adet daire 20.721.629TL tutarla sözleşme ile peşin bedelle satılmıştır. Satış tutarının tamamı nakden tahsil edilmiştir. Projemizden bugüne kadar 15 adet daire satışı gerçekleştirilmiş olup bu satışlardan 299.773.378 TL hasılat elde edilmiştir.

GESAN… Şirket, ÜNAL KURUYEMİŞ GIDA MADDELERİ ÜRET. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'nin Ankara İli Ayaş İlçesinde bulunan arazisine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Öztüketim Arazi Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda ilgili firma ile anlaşmaya varmış olup, sözleşme sürecine geçilmiştir. Projenin bedeli 760.000 -USD'dir. (Yediyüzatmışbin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile projenin bedeli 14.202.880, -TL'dir.) Gerçekleştirilecek proje ile Ünal Kuruyemiş'in 60 yakın mağazasının elektrik tüketiminin karşılanması hedeflenmektedir.

HEKTS… Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan ve tarım ilaçları imal, ithal ve pazarlaması alanlarında faaliyet gösteren Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ("Ferbis")'in paylarının halka arz yöntemiyle Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Bağlı ortaklıklarının halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

KRTEK… Yönetim Kurulunun 23.12.2022 tarih ve 2022/15 nolu kararı gereği; Ekonomide yaşanan çalkantılar ve finansal piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte Tekstil sektöründe hissedilmeye başlayan kriz ve etkileri değerlendirildi. Avrupa'nın çok ciddi enerji krizi içerisinde olması, Avrupa ve Amerika'da hızla artan enflasyonun etkileriyle birlikte 2022 yılının 2.yarısı itibariyle hissedilmeye başlanan resesyonun 2023 yılında daha da etkinleşebileceği değerlendirildi. Bunun etkileri ile yaşanan pazar daralması ile birlikte, üretimde artan enerji maliyetleri gibi artan maliyetlere karşın mamul satış fiyatlarındaki düşme eğiliminin şirketin yaratacağı kaynakları olumsuz etkileyebileceği görüşüldü. Yönetim Kurulu olarak alınması gereken önlemler çerçevesinde finansal disiplinle birlikte ayrıntıları verimlilik raporunda sunulan enerji maliyeti yüksek verimliliği düşük makinelerden oluşan bir hattın 1 Ocak 2023'ten itibaren kapatılmasına karar verilmiştir. Kapatılmasına karar verilen bu hattın kapasitesi verimlilik raporuna göre üretim miktarının %10'unu kapsamasına rağmen işgücü maliyetinin %12'sini ve toplam tüketilen enerjinin %26'sını kapsamakta olup bu nedenle oluşan işgücü fazlalığında İş Kanunu, TİS hükümleri dikkate alınarak çalışanların yasal hakları ödenmek suretiyle tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Bu hattın kapatılmasından sonra, bu hattın teknolojik ve yüksek verimli makinalara yatırım yapılarak üretime yeniden açılabilmesi için gerekli alt yapı (klima santral ve kanalları ile teknolojik yatırımlar) çalışmalarına tekstil piyasalarının hareketleri ve ekonomideki gelişmelere göre uygun bir zamanda başlanmasına karar verilmiştir.

FROTO… 1 Temmuz 2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Ford Otosan Romania S.R.L.'nin 30.06.2022 tarihli kesinleşen finansal tabloları kapsamında nakit ve borç benzeri varlıklar dikkate alınıp net işletme sermayesi ve Yeni Nesil Courier projesi için yapılan yatırım tutarı düzeltildikten sonra hesaplanan nihai fiyat düzeltmesi tutarı 12,9 Milyon Euro olarak kesinleşmiş olup, Ford Otosan Netherlands B.V. tarafından 15 iş günü içerisinde Ford Capital B.V.'ye ödenecektir.

DOKTA… TÜBİTAK (ARDEB) '1007 Programı' kapsamında desteklenen, kamu ve özel kurum proje ortaklarının katkılarıyla; Döktaş Orhangazi Tesisimiz' de prototip dökümü gerçekleştirilen 'Özgün Motor Geliştirilmesi Projesi' tamamlanmıştır. Raylı Sistemler TUBİTAK RUTE Özgün Motor ailesinin ilk üyesi olan V8 motoru, Şirketin Kum printer teknolojisiyle dökülerek işlenmiştir. Döktaş Dökümcülük projede motor blok gövdesinin yanında kapsamdaki bir kısım parçaların üretimi ile de destek vermiştir. İlgili proje Türk Bilimi adına geliştirilmiş ve bu kapsamında 2 adet prototip üretimi tamamlanmıştır.

SEYKM... Şirketin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markasının Ağaoğlu Sağlık Ürünleri Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hukuksuz kullanımını önlemek amacıyla, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/137 E. sayılı dosya ile açtığı markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı davası ve Şirket aleyhine İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada J. Chodacki-A.Mistral Medica Spolka Jawna tarafından açılan markanın hükümsüzlüğü ve sicilden terkini konulu dava İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2015/156 E. sayılı dosyada birleştirilmiş ve yerel mahkeme Şirket tarafından açılan birleşen davayı kabul etmiş ve asıl dosya davacısının Şirket aleyhine açtığı hükümsüzlük davasını ise reddetmişti. Yargıtay'ın, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozması ve davanın yeniden görüşülmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesi ile 2020/4 E. numarası alan davada 2020/47 K., 09.12.2020 T. Sayılı karar ile; "asıl dosya kapsamında davacının davasının kabulü ile davalı adına tescilli 2009/01012 no'lu "Seyitler Fastplast" markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, birleşen dosya kapsamında davacının davasının reddine, birleşen dosya kapsamında verilen ihtiyati tedbirin kaldırılmasına" karar verilmişti. Konu dosyada karar Şirket tarafından temyiz edilmişti. Şirketin temyiz istemi reddedilmiş ve ilk derece mahkemesi kararı onanmış olup, onama ilamı üzerine Şirketce karar düzeltme kanun yoluna başvurulsa da karar düzeltme istemimiz de reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Bu kapsamda, Şirketin açtığı markaya tecavüzün önlenmesi, hükmün ilanı davası reddedilmiş; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2009/01012 no ile tescilli olan "Seyitler Fastplast" markamız ise hükümsüz kılınarak marka sicilinden terkin edilmiştir.

PRKME… Şirketin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 27.10.2022 tarih ve 11321-10 sayılı kararı ile iptal edilmesi akabinde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11'inci maddesi uyarınca, söz konusu karara karşı EPDK'ya itirazda bulunulmuştu. Söz konusu itiraza ilişkin EPDK tarafından bağlı ortaklıklarına 23 Aralık 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar herhangi bir cevap iletilmemiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11'inci maddesinde, 30 gün içinde itiraza ilgili makam tarafından cevap verilmemesi durumunda itirazın reddedilmiş sayılacağı ve itirazın reddedilmiş sayılması halinde idari dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı düzenlenmiş olduğundan, herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için EPDK'nın söz konusu idari işlemi hakkında Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açılması yönünde çalışmalara başlanmıştır. 30 günlük sürenin bitmesinden sonra dahi yetkili idari makamlarca itiraza cevap verilebilmekte olup, itiraz ve dava sürecinde yaşanacak gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

HUBVC… 01.12.2022 tarihli KAP açıklamamızda Şirket ortağı MV Holding A.Ş.'den 300.000 TL tutarında borç alındığı belirtilmişti. Söz konusu tutar sermaye artırımının ticaret sicili nezdinde tescil edilmesinden sonra 23.12.2022 tarihi itibariyle MV Holding A.Ş.'ye iade edilmiştir.

EGPRO… Şirketin ana ortağı DECEUNINCK N.V. Yönetim Kurulu kararı uyarınca, sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte, halka açık, hamiline paylardan 2.500.000 (iki milyon beşyüzbin) adet Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarını 1 nominal pay değeri 70 TL'den az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'de satışı için teklif ederek fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. söz konusu satış işlemlerine aracılık etme konusunda yetkilendirilmiştir.

BRYAT… T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca 2018,2019,2020,2021 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden sınırlı inceleme yapılacağına dair tebligat Şirket'e ulaşmıştır.

TTKOM… Türk Telekom olarak Grubumuzun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla, Credendo (Belçikalı ihracat kredi kuruluşu) sigortası kapsamında, Şirket ile ING Belgium SA/NV (Orijinal Kreditör ve Aracı Banka) arasında 109.876.000 Euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Ocak 2032, ortalama vadesi 4,1 yıl, yıllık faiz oranı EURIBOR + %0,3 olup, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dahil toplam maliyeti ise yıllık EURIBOR + %2,78'dir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

 
Piyasa gündemi
 
Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Piyasa gündemi
Merkez bankalarının devam eden sıkılaşma döngüleri ile son dönemde verilen ...
Uluslararası piyasalar
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, 50 baz puanlık ...
TCMB beklemeye geçti
TCMB yılın son PPK toplantısında para politikasında değişiklik yapmazken ...
 
Kıymetliler kırmızıya döndü
Altın dünkü seansta pozitif bir başlangıç yaparak, 1824 dolar/onsa kadar ...
Uluslararası endeks raporu
Avrupa borsaları dünü yükselişle kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi % ...
TCMB politika faizini yüzde 9,0’da sabit bıraktı
?TCMB politika faizini %9.0’da sabit bıraktı. TCMB politika faizini beklendiği ...
 
Küresel piyasalar güç toplamaya çalışıyor
Fed toplantısı sonrasında yurt dışında kırılganlık artarken sıkı para ...
Uluslararası piyasalar
Almanya Federal İstatistik Ofisi Kasım ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi ...
Yurt dışı üretici fiyat endeksi, Kasım 2022
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %83,66, aylık %2,28 arttı
 
ANKARA GAZETESİ
ANKARA
YAZARLAR
Vedat Bilgin
Vedat Bilgin
Veda zamanı
Ülker Piriyeva
Ülker Piriyeva
Fransa'nın dış politikası tamamen değişmeli
Mehmet Metiner
Mehmet Metiner
Koronavirüsle imtihanım...
Erkan Zorlu
Erkan Zorlu
Kıskançlık derdinin dermanı yok…
Markar Esayan
Markar Esayan
Keşke o kadar basit ve kolay olsa…
Ardan Zentürk
Ardan Zentürk
Yunan'ı ezdirmez, İsrail'i tehdit ettirmezler…
TWITTER'DA ANKARA GAZETESİ
FACEBOOK'TA ANKARA GAZETESİ
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
ANKET
Türkiye'nin aktif dış politikasını nasıl buluyorsunuz?

Doğru Buluyorum
Yanlış Buluyorum
Fikrim Yok

Sonuçları göster Anket arşivi
ARŞİV
Ana Sayfa Teknoloji Gündem Siyaset Ekonomi Asayiş Eğitim-Bilim Kültür-Sanat Sağlık-Yaşam Dünya Spor
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri