Ana Sayfa Teknoloji Gündem Siyaset Ekonomi Asayiş Eğitim-Bilim Kültür-Sanat Sağlık-Yaşam Dünya Spor Yerel Haberler
Çin, bu yıl sadece iç turizmden 511 milyar dolar gelir elde edecek
Çin, bu yıl sadece iç turizmden 511 milyar dolar gelir elde edecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 14 bin dezavantajlı çocuğu okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalandırdı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 14 bin dezavantajlı çocuğu okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalandırdı
Glutatyon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi?
Glutatyon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi?
Satış baskısı sürüyor
Satış baskısı sürüyor
Piyasalar denge arıyor
Piyasalar denge arıyor
HABERLER>EKONOMİ
17 Haziran 2020 Çarşamba - 13:12

‘İslam ekonomisi erişilebilirlik önündeki engelleri aşmayı hedefliyor’

12. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finans Konferans (ICIEF), bu sene 14-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından düzenleniyor.

‘İslam ekonomisi erişilebilirlik önündeki engelleri aşmayı hedefliyor’

Çağdaş İslam ekonomisi ve finansının teori ve pratiğinin kavramsallaştırılmasına büyük katkı sağlayan ve bu disiplinin en prestijli akademik etkinliği olarak kabul edilen 12. Uluslararası İslam Ekonomi ve Finans Konferans (ICIEF), bu sene 14-20 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) tarafından düzenleniyor. Konferans, üçüncü gününde döngüsel ekonomi, lslami finans araçları ve sermaye piyasalarına odaklandı. Açılış konuşmasında IRTI Genel Müdür Vekili Dr. Suweilem, İslam ekonomisinin önerdiği grup rasyonelliğinin önemini vurgularken, Durham Üniversitesi Durham İslami Ekonomi ve Finans Merkezi'nden Prof. Dr. Mehmet Asutay, mevcut sistemin engeller oluşturduğunu söyledi. “Bu nedenle İslam ekonomisi erişilebilirlik önündeki engelleri aşmayı hedefliyor” diye ekledi.

Bu yıl İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde 14-20 Haziran tarihleri arasında İslami Kalkınma Bankası’nın kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün koordinasyonunda 12’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı önemli konuşmacıların sunumlarıyla devam ediyor. Konferansın üçüncü gününde de Türkiye’de İslami Para ve Sermaye Piyasaları, Girişimcilik, Küresel Mali Mimarlık, Dijital Ekonomi, 4. Sanayi Devrimi, İyi Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma gibi konulara odaklanıldı.

Geleceğin Ekonomisi İçin Bir Çerçeve

Konferansın üçüncü günündeki konuşmacılardan biri olan İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (IRTI) Genel Müdürü Vekili Dr. Sami Suweilem, ‘Geleceğin Ekonomisi İçin Bir Çerçeve’ başlıklı konuşmasında COVID-19 krizinin sağlığın ekonomi için gerekli olduğunu gösterdiğini söyledi. Sağlık, salgın, düzen ve istikrar, yasalar, yönetmelikler, değerler ve kurumlar, ortak kaynaklar dahil kamu mallarının olduğunu vurgulayan Suweilem, sürdürülebilir kalkınmanın koordinasyon ve iş birliği gerektirdiğini söyledi.

Toplumsal ikilemi, yani kişisel çıkarın grup çıkarını garanti etmediğini vurgulayan, Suweilem kamu malları olmadan bir ekonominin olamayacağının da altını çizdi. İslami finansın önemli yönlerini ele alarak, faiz temelli kredilendirmenin bir yanılgı olduğunu söyleyen Suweilem, herkesin ticarete atılmasıyla birlikte, kendi kendini düzelten mekanizmanın kredilendirmenin aksine devreye girdiğine dikkat çekti. Ayrıca İslami finans ve İslam ekonomisinin ana akım iktisadın zorluklarına alternatif bir çerçeve sunabileceğini ve pazarın kamu mallarını ve sosyal ikilemi daha çok grup rasyonalitesine odaklayarak ekonomik problemleri yeniden tanımlamaya yardımcı olabilecek bir sosyal etkileşim olduğunu ekledi.

İslam Ahlakı Ekonomisi

‘İslami Politik Ekonomi / İslam Ahlakı Ekonomisi: Hayal Gücü, Fikirler, Kavramlar ve Kuram Yapımı’ başlıklı bir konuşma yapan Durham Üniversitesi Durham İslami Ekonomi ve Finans Merkezi'nden Prof. Dr. Mehmet Asutay ise, tüm dünyada karşılaşılan mevcut sorunların üstesinden gelmek için İslam ekonomisinin önemine dikkat çekti ve tüm bu sorunların bazı şeylerin değişime ihtiyacı olduğu fikrine yol açtığını belirtti. Küresel sorunların, özellikle de COVID-19'un yanı sıra ABD'de “Black Lives Matter” hareketi, çevresel ve finansal krizlerin altını çizen Asutay, bu krizlerin her birinin mevcut politik ekonominin işe yaramadığını, her bireyin sağlığının ve istikrarının İslam ahlaki ekonomisinin söylemiyle belirtildiği gibi diğer insanların sağlığı ve istikrarını etkilediğini söyledi.

Asutay, İslami bilişsel sistemin her türlü tahakkümü reddettiği için İslam ekonomisinin insanları, toprakları ve sermayeyi tahakkümden kurtarmak amacıyla ortaya çıktığını söyledi. “Mevcut sistem engeller yaratıyor. Bu nedenle, İslam ekonomisi erişilebilirlik önündeki engellerin üstesinden gelmeyi hedefliyor” dedi. Ayrıca, İslami üretim tarzlarına göre tüm paydaşlara eşit muamele edildiğini öne sürerken değerin tüm katılımcılar tarafından oluşturulduğunu vurguladı.

Döngüsel Ekonomi

İstanbul S. Zaim Üniversitesi'nden Turan Erol başkanlığında gerçekleştirilen oturum ise ‘Döngüsel Ekonomi’ üzerine yoğunlaştı. ‘Atık Bankası, Yerel Dairesel Ekonomi Bilgeliği ve Endonezya'da İslami Nanofinans’ başlıklı bir konuşmada, Endonezya Devlet İslam Enstitüsü Jember’dan Khairunnisa Musari, Endonezya'daki atık bankasının finansal ve çevresel rolüne odaklandı. ‘Döngüsel Ekonomi ve Karma İslami Finans: Gambiya'da Pirinç Değer Zinciri Dönüşüm Programı (RVCP) ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Katalizörü’ başlıklı konuşmasında, Gambiya Üniversitesi'nden Fatou Badjie, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) gündeminde küresel gıda güvenliği ve yoksulluğun azaltılmasının önemine dikkati çekti.

‘Ekonomik Moderasyon ve Karbon Emisyonlarının Zorluğu: Çevresel Sürdürülebilirlik için İslami Ekonomik Bir Çerçeveye Doğru’ başlıklı konuşmasında, Uluslararası İslam Üniversitesi Malezya'dan Lawan Bello, karbon emisyonlarını iklim değişikliğinin önemli bir nedeni ve çevresel sürdürülebilirlik için bir tehdit olarak ele aldı. ‘Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Kalkınma ve İslami Finansın Rolü’ başlıklı konuşmasında, New Orleans Üniversitesi'nden Ahmed Wasiful Alam, Sürdürülebilir Kalkınmanın finansmanında öncü olarak İslami finans sisteminin döngüsel bir ekonomiye dönüşümde önemli bir itici güç olabileceğini savundu.

‘Türkiye'de Yeni Ürün Geliştirmek için E-Atıkların Kullanımı ve Dairesel Ekonomiye Etkileri Üzerine Bir Fizibilite Çalışması’ başlıklı konuşmada, İstanbul S. Zaim Üniversitesi'nden Ayman Bakr, döngüsel ekonominin atık yönetimi yönünü tartıştı. Cezayir Setif 1 Üniversitesi'nden Ouassila Belhadi, ‘Döngüsel Ekonomi ve Doğrusal Ekonomi Arasında Bir Karşılaştırma’ başlıklı konuşmasında bu iki kavram arasındaki farkları inceledi.

Türkiye'de İslami Para ve Sermaye Piyasaları

İstanbul Üniversitesi'nden Servet Bayındır başkanlığında Türkçe düzenlenen paralel sabah oturumunda ‘Türkiye'de İslami Para ve Sermaye Piyasaları’ konuları ele alındı. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'den Fatih Kazancı, ‘Sukuk İhraçlarına Yeni Bir Dayanak Varlık Önerisi: Elektronik Ürün Sertifikaları (ELÜS)’ başlık konuşmasında Sukuk ihraç modelleri üzerinde durdu. İstanbul S. Zaim Üniversitesi'nden Ferhat Öztürk, ‘Türkiye’de Merkez Bankası Para Politikası ve Katılım Bankacılığı’ başlıklı konuşmasında Türkiye'de katılım bankacılığının yönleri hakkında bilgi verdi. Diğer yandan, İstanbul S. Zaim Üniversitesi'nden Aytaç Erdoğan, ‘İslami Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Tercihleri İlişkisi Üzerine Bir Uygulama’ başlıklı konuşmasını İslami finans ilkeleri açısından finansal okuryazarlık etrafında topladı.

‘Tüketicilerin Etik Konumlarının Helâl Turizme Bakış Açıları İle İlişkisi: Samsun İli Örneği’ başlıklı konuşmasında ise Samsun Üniversitesi'nden Mustafa Kemal Yılmaz, Türkiye ve dünyadaki helal turizminin gelişimine odaklandı. Son olarak, ‘İslami Hisse Senedi Endekslerinin Şer'i İzleme Kriterlerinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi’ başlıklıkonuşmada, İstanbul Üniversitesi'nden Batuhan Buğra Akartepe, İslam iktisadı ile ilgili benimsenen metodolojinin pratik alanda şer'i izleme kriterleri kapsamında ne tür sonuçları olduğunu inceledi.

İslami Finans, Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik

“İslami Finans, Güçlendirme ve Sürdürülebilirlik” başlıklı oturum ise İstanbul S. Zaim Üniversitesi'nden Dr. Hasan Abu Ghuddah başkanlığında, Ankara Üniversitesi'nden Ahmed Al-Hersh, IZU doktora öğrencisi Ahmed Matar, Raqaba LLC'den Abdulbari Mashal, Setif 1 Üniversitesi'nden Chaouki Bourakba, İstanbul S. Zaim Üniversitesi'nden Ramazan Elburdini ve Gaziantep Üniversitesi'nden Zaid Alazaki’nin katılııyla Arapça yapıldı.

Son oturum ‘Küresel Finansal Mimari ve Sermaye Piyasaları’ Karatay KTO Üniversitesi'nden Kamola Bayram başkanlığında, özellikle İslami finans araçları özelinde gerçekleşti. Endonezya Devlet İslam Enstitüsü Jember’dan Khairunnisa Musari ‘Para Vakfı bağlantılı Sukuk, Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Yeni Bir Finansal Araç Finansmanı: Endonezya'dan Alınan Ders’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirirken, IPB Üniversitesi'nden Deri Siswara ‘İİT Ülkelerinde İslami Borsaların Çin Borsa Krizine ve ABD-Çin Ticaret Savaşına Entegrasyonu’ üzerine odaklandı.

‘Sukuk'u Kapsayıcılığa Ulaşmak İçin Yeni Bir Araç Olarak Kullanma: Küresel Bir Kanıt’ başlıklı konuşmasında Sukkur IBA Üniversitesi'nden Shabeer Khan, İslami sermaye piyasasındaki güncel gelişmeleri detaylandırdı. Celal Bayar Üniversitesi'nden Selim Baha Yıldız, ‘PROMETHEE II Yöntemine Dayalı Kapsamlı Kanıt’sunarak “İslami Hisse Senetleri Geleneksel Muadillerinden Daha İyi Performans Gösteriyor mu?” diye sordu. Bu oturumda Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nden Bello Sani Yahuza, ‘Muzara’ah Sukuk Modeli (MSM): Nijerya'da Tarımsal Altyapı ve Sermaye Piyasasının Geliştirilmesi için Yenilikçi Bir Mekanizma’ başlıklı bir konuşma yaptı. Akabinde Syarif Hidayatullah Devlet İslam Üniversitesi’nden Rahmawati Rahmawati ‘Değer Tabanlı Aracılık: Endonezya'daki Baitul Maal Wat Tamwil'de (BMT) İslami Sosyal Sermaye Perspektifi’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.


Hibya Haber Ajansı

 
Salgına yönelik endişeler devam ediyor
 
“İki gözünü de kaybedebilirsin” denmişti, operasyonla kurtuldu
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Salgına yönelik endişeler devam ediyor
Fed ve Trump hükümetinden gelen açıklamalar ile salgına yönelik ilaç/aşı ...
Kurda Yükseliş Devam Ediyor
USD/TRY Analizi
Asya Borsalarında FED destek alımları sonrası güçlü yükseliş
ABD Menkul Kıymetler Borsası Pazartesi gecesi, Federal Rezerv'in 750 milyar ...
 
Altında son durum ne?
FED geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gerçekleştirdiği FOMC toplantısında ...
Fed Başkanı Powell açıklamalarda bulunacak
Fed yaptığı açıklamada, bankanın ikincili piyasa kurumsal kredi tahsisi ...
Endişe veren vaka sayı artışı
BIST100 endeksi güne %0,5 - %1,0 arasında satıcılı bir görüntüyle başlayabilir(Ziraat yatırım)
 
Türkiye'de 2020 Mayıs ayında 50 bin 936 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ...
Türkiye'de korona virüs vakası 1.562 oldu
Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Korona Virüs vakası ...
Piyasalarda ikinci virüs dalgası endişesi
Çin'de ikinci dalga endişesi artıyor. Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) ...
 
ANKARA
YAZARLAR
Vedat Bilgin
Vedat Bilgin
Demokrasinin terörle sınavı
Ülker Piriyeva
Ülker Piriyeva
Fransa'nın dış politikası tamamen değişmeli
Mehmet Metiner
Mehmet Metiner
Koronavirüsle imtihanım...
Erkan Zorlu
Erkan Zorlu
Kıskançlık derdinin dermanı yok…
Markar Esayan
Markar Esayan
Keşke o kadar basit ve kolay olsa…
Ardan Zentürk
Ardan Zentürk
Yunan'ı ezdirmez, İsrail'i tehdit ettirmezler…
TWITTER'DA ANKARA GAZETESİ
FACEBOOK'TA ANKARA GAZETESİ
ANKARA GAZETESİ
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
ANKET
Türkiye'nin aktif dış politikasını nasıl buluyorsunuz?

Doğru Buluyorum
Yanlış Buluyorum
Fikrim Yok

Sonuçları göster Anket arşivi
ARŞİV
Ana Sayfa Teknoloji Gündem Siyaset Ekonomi Asayiş Eğitim-Bilim Kültür-Sanat Sağlık-Yaşam Dünya Spor
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri